Generalforsamlingen d. 22.02.18

Hele 46 medlemmer mødte frem til den årlige generalforsamling.

Formanden, Rochefen, Kajakchefen og Ungdomslederen aflagde beretninger. Der var debat om hjemmeside, Facebook og Rokort som meddelsesforum.

gen 18 1

3 kajakroere: Jens Gravesen, Tommy Løndal og Steffen Anderson fik alle en T-shirt med teksten: Jeg har roet over 1000km i 2017.

gen 18 2

Jens Gravesen modtog Kilometerslugeren og Guldnål for 1816 km.

gen 18 3

Carsten Andersen modtog Kammeratskabspokalen med stor tak for indsats på mange områder, men især at organisere bryggeriarbejdet.

gen 18 5

Regnskabet blev fremlagt og godkendt, et meget lille underskud blev faktisk til overskud pga udlæg og tilsagn om tilskud! Bestyrelsens forslag om mindre kontingentforhøjelser blev vedtaget.

Formand Dorthe Toft og bestyrelsesmedlemmerne Jens Meesenburg og Steffen Anderson blev genvalgt.

Suppleanter Carsten Harboe og Jonas Nielsen blev genvalgt.

Revisorer Hans K Christensen og Flemming Rasmussen samt suppleant John Duus Hansen blev genvalgt.

På efterfølgende bestyrelsesmøde d.8.3 blev bestyrelsesposterne besat som sidste år. Ingen ændringer. Se evt. under bestyrelsen