21. Februar 2019 - Generalforsamling

48 medlemmer mødte op til den årlige generalforsamling - det var da flot!

210219 kajakchef

Bestyrelsens beretning var udsendt og blev fremlagt af Formand Dorthe Toft. Rochef, kajakchef og ungdomsleder fremlagde deres beretninger, og kasserer Jesper Hansen fremlagde regnskab og budget - alt blev enstemmigt godkendt. Kontingentet forblev uændret.

4 roere opnåede for første gang at ro mere end 1000 km og fik sølvåre: Kate Jensen roede 1.336 km, Gunnar Hansen roede 1.190 km, Tine Hassig roede 1.166 km og John Jørgensen roede 1.008 km. Tillykke til dem.

210219 4xslv

9 roere passerede alle de 1000 km, og fik flotte grønne t-shirts

210219 9x1000ryg

210219 9x1000m

Årets kilometersluger for 2018 gik til Jens Madsen, som havde roet 1.542 km. Stærkt. Jens har tidligere passeret de 1750 til guldåre, som blev flot fremvist!

210219 kilometer

Årtes kammeratskabspokal blev overrakt af kajakchef Steffen Anderson til Kate Jensen

210219 kammerat

Kaffe, kage - dejligt - og derefter valg til bestyrelsen. På valg kasserer Jesper Hansen - genvalg. På valg Stephan Wöllner, ønskede ikke genvalg. Carsten Harboe Hedeager blev valgt. Jonas Nielsen blev genvalgt som suppleant, og Kate Jensen nyvalgt som suppleant.

Generalforsamlingen forløb uden indsigelser i god ro og orden. På bestyrelsesmøde d.27.2 har bestyrelsen konstitueret sig med kajakchef, rochef og sekretær. Formand og kasserer vælges direkte. Se under Om Assens Roklub, Bestyrelsen