Generalforsamling 2020

38 medlemmer mødte op til generalforsamlingen torsdag d.20.februar. Formand Dorthe, rochef Jens og kajakchef Steffen aflagde beretninger - og kasserer Jesper fremlagde regnskab og budget. Alle beretninger og regnskabet samt budget 2020 blev vedtaget. Alt i god ro og orden med lidt debat og heldigvis også munterhed blev styret af dirigent Jens Gravesen.

gf20 beretning

De festlige indslag kom ved tildeling af "klub 1000" T-shirts til de fem der passerede 1000 km i rosæson 2019: Kate, Gunnar, Steffen, Jesper og Bente - orange markering. Lad os få flere med i Klub 1000-2020!

gf20 klub1000

Kilometerslugeren gik igen for 2019 til kajakroer Gunnar, som i 2019 roede 1563 km - Tillykke, sejt, Gunnar

gf20 kilometer

Årets kammerat blev Kai-Stig Pedersen, som fik rosende ord med fra Dorthe - Tillykke, vel fortjent

gf20 kammerat

Efter kaffe og dejlig, fed kringle kom vi til indkomne forslag. Bestyrelsen havde indstillet forslag om en forenkling af medlemskategorier og kontingent samt almindelig revision af vedtægter. Bente L.C. havde indstillet forslag til ændring af kilometergrænse for guldåre og forenkling af regler for flidspræmier/ kilometergrænser. Kirsten Jørgensen havde indstillet forslag om navneændring til Assens Ro- og kajakklub.

Der var en lang og rigtig god debat, især om det sidste emne, bestyrelsens forslag blev vedtaget, Bentes forslag blev vedtaget. Kirstens forslag blev efter rigtig god debat trukket, men med beslutning om at lade forslaget komme til debat i årets løb og blive gentaget til næste generalforsamling.

Valg til bestyrelsen gik meget let: alle genopstillede og blev genvalgt - tak til dem for det. Revisor Hans Kristensen trak sig efter mange år på posten og i stedet valgtes Mogens Rasmussen.

Ny kontingentsatser som følge af de ny vedtægter og vedtægterne vil fremgå af hjemmesiden efter bestyrelsens bearbejdning af disse forslag.

Bente Vandborg Nielsen fremkom med ønske om, at søsportscenteret vil indføre affaldssortering - det viderebringes.

En rigtig fin og god generalforsamling med engagement og godt humør.