Som medlem af Assens Roklub kan du ro i turbåd, kaproningsbåd eller havkajak