Kontingentsatser

Kontingentsatser pr. år. Sidst reguleret ved generalforsamlingen 2018:

Medlemsskab Årligt beløb
URO - 11-18 år  750,00
Senior  1440,00
Sen-senior - året efter 65  1200,00
Kajak roer med egen kajak  1200,00
Familie - incl. børn op til 18 år 2880,00
Tørroer  700,00
Passiv 265,00

 

Kontingentbetaling 3 gange årligt for URO, senior, familie og sen-senior medlemmer. 1.3, 1.7 og 1.10

2 gange årligt for tørroere 1.3 og 1.10, 1 gang årligt for passive medlemmer 1.3