Riggen

Her finder du links til vores klubblad "Riggen".

Desværre er marts nummeret 2013 det sidste klubblad vi udgiver. Og det udkommer endda kun her på hjemmesiden, da vi desværre har måttet opgive at udsende et trykt klubblad.  Det skyldes at det er meget dyrt at få bladet trykt, og vi har ikke kunnet finde en sponsor, der enten vil trykke bladet, eller give et tilstrækkeligt tilskud til at vi kan få det trykt.

Dermed bliver denne side et arkiv over klubblade udkommet inden for de seneste par år.

Fremover integreres stoffet fra klubbladet direkte i hjemmesiden.

 

Riggen marts 2013