Kontingentsatser

Bemærk: Kontingentsatser og typer blev ændret ved generalforsamlingen i februar 2020. De gamle satser gælder til og med april kvartal 2020. Nye satser er gyldige fra opkrævningen i juli 2020.

Medlemsskab Årligt beløb
URO - 11- 25 år  750,00
Aktiv roer  1320,00
Tørroer  700,00
Passiv 265,00

 

Kontingentbetaling 3 gange årligt for URO og aktive medlemmer:

1.3, 1.7 og 1.10

2 gange årligt for tørroere 1.3 og 1.10, 1 gang årligt for passive medlemmer 1.3.