Persondatapolitik for Assens Roklub

Gældende fra d. 1.1.2019.

I forbindelse med din indmeldelse i Assens Roklub giver du os følgende personlige informationer:

Fornavn, efternavn, adresse, fødselsdag, telefonnumre og e-mail-adresse.

Vi opbevarer disse informationer dels vores egen database og dels i www.rokort.dk.

Der er tilknyttet et medlemsnummer til din profil. Dette nummer kan ikke ændres, men du kan til enhver tid logge ind og redigere dine personlige oplysninger i www.rokort.dk – f.eks. navn og adresse, telefonnummer og email.

Når du er inde på www.assens-roklub.dk eller www.rokort.dk registreres din IP-adresse automatisk. Disse oplysninger kan bruges til at registrere hvor mange brugere der er på hjemmesiden og www.rokort.dk på et givet tidspunkt. De slettes automatisk.

En cookie er en information der lagres i din browser mens du er logget ind på Rokort og klubbens hjemmeside. Denne cookie eksisterer kun så længe du er logget ind med mindre du bruger funktionen ”husk mit login”. I dette tilfælde gemmes denne cookie i din browser med dine loginoplysninger og du skal selv slette den. Se din browsers hjælpefunktioner.

Betalingsinformationer: Kontingentet opkræves af Nets. Vi opbevarer ikke dine bankoplysninger. Betaler du ved bankoverførsel ser vi kun dit navn og de oplysninger du selv indtaster – ikke dine kontooplysninger. Det samme gælder ved betaling med mobilepay.

Dine rettigheder:

Du har altid ret til at få kendskab til de oplysninger vi har om dig. I www.rokort.dk kan du altid se dem ved selv at logge på.

Er oplysningerne ikke korrekte har du selvfølgelig ret til at få dem ændret.

Ved udmeldelse slettes dine oplysninger i roklubbens database. I www.rokort.dk sker det samme.

Vi opbevarer fortsat din indmeldelse i papirform – men kun i tilfælde af genindmeldelse og af historisk/statistisk interesse.

BV logo

Bryggeriet Vestfyen støtter os - og vi støtter Vestfyen

Indmeldelse og svømmebevis.

Du melder dig ind i klubben ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som du finder her.

 

Ved indmeldelsen skal du også aflevere bevis for at du kan svømme 300m som roer eller 600m som kajakroer. Svømmebeviset må højst være 1 år gammelt.

Hvis du ikke har et svømmebevis, kan du finde det her.

Det kan du tage med i f.eks. Tommerup og Hårby svømmehaller, hvor livredderne gerne hjælper dig med at udfylde beviset, når du har svømmet.

 

Både indmeldelsesblanket og svømmebevis afleveres til vores kasserer, som så sørger for at du kommer på medlemslisten, og sender et indbetalingskort med første rate af dit kontingent.

Du kan se vores forskellige kontingentsatser her.

 

Materialeudvalg - tager sig af både og...

Kontakt til bestyrelsen Jesper Troels Hansen          3055 5557
  John Duus Hansen  3122 5102
     
   

 

Formiddagsroere - formidler kontakt til styrmænd og hold

Kontakt til bestyrelsen Hans K Christensen 2094 8195
     
     

Kajakturudvalg - Korte og lange ture med og uden telt ude og her

  Erik Breum Petersen 6111 1039
  Anne Lyager 5224 6672
  Christel Rønhave 3044 8067
  Kate Jensen 3050 4211
  Martin Aagaard 2247 8016
     

Robåde Turudvalg - arrangerer dags- og langture i eget og fremmed vand

Kontakt til bestyrelsen Jens Meesenburg 6616 3532 / 2539 4055
  Carsten Andersen 5124 1734
  Søren Damm 3133 6637
     

Hjemmesideudvalg -ønsker til stadighed at forbedre og opdatere..

Webmaster Bente Lund Christoffersen

2372 1192

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrator - Back-up

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Regler om svømmeprøver i Assens Roklub.

Disse regler gælder fra standerhejsning sæson 2013, og indtil de ændres af bestyrelsen.

Reglerne vil vi sammen udvikle efterhånden, som vi får erfaring med dem. De skal i deres endelige form skrives ind i Assens Roklubs reglement.

 

Generelle regler:

1. Alle medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt i 2013 eller senere, skal have aflagt en 300 meter svømmeprøve.

2. For medlemmer der vil ro i klubbens robåde, og som er indmeldt før 2013, gælder at svømmeprøven kan undlades, hvis de udelukkende ror kystnær roning inden for klubbens daglige ro område, og samtidig er iført redningsvest.

3. Alle medlemmer som ønsker at ro i klubbens kajakker skal, uanset indmeldelsesdato, have aflagt 600 meter svømmeprøve. Det gælder også roere i egen kajak, hvis de deltager i nogen form for klubrelateret roning.

4. Det er ikke tilladt nogen roere at deltage i langtursroning uden at have aflagt svømmeprøve, jf. DFfR’s langtursreglement. Ej heller at deltage i kajaklangture jf. Dansk Kano- og Kajakforbunds reglement.

5. Der er generel dispensation for kommende medlemmer og gæster der vil have en kort introduktion til Ro- og kajaksporten. F.eks. i forbindelse med instruktionsforløb, åbent hus dage og lignende arrangementer.

a. For disse roere gælder at de mundtligt skal bekræfte at de kan svømme 300 meter.

b. De skal være iført redningsvest.

c. De skal være ifølge med en instruktør, der har ansvaret for at introduktionen foregår så sikkert som muligt. Det vil sige inden for 100 meter fra kysten, og kun under vejr- og strømforhold hvor instruktøren skønner det fuldstændigt forsvarligt.

d. De skal inden de eventuelt frigives som roere aflægge 300- henholdsvis 600 meter svømmeprøve.

 

Om svømmeprøven:

1. Svømmeprøven består af enten 300- eller 600 meter uafbrudt svømning.

2. Svømmeprøver skal aflægges årligt, enten i svømmehal eller i havet.

3. En livredder fra pågældende svømmehal, eller en anden person bemyndiget af Assens Roklubs bestyrelse, skal overvære svømningen og underskrive et svømmebevis som afleveres til bestyrelsen.

4. En svømmeprøve aflagt i august eller senere tæller for den følgende ro sæson. (Dette for at give flere mulighed for at aflægge svømmeprøve i havet på et tidspunkt, hvor vandtemperaturen er højest)

5. For kajakroere gælder at hvis prøven aflægges i havet, kan roeren være iført normalt sikkerhedsudstyr. Det vil sige våd- eller tørdragt og redningsvest. (Men ikke ”kun” redningsvest.)

6. Oplysningerne om svømmeprøve nulstilles hvert år, inden standerhejsning, i ro journalen.

 

Om brug af redningsveste:

1. Kajakroere skal altid bære redningsvest.

2. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte ”kajakveste” til rådighed.

3. Roere i robåde skal bære redningsvest, hvis de ikke har aflagt svømmeprøve for indeværende sæson.

4. Assens Roklub stiller et antal CE godkendte oppustelige redningsveste til rådighed for roere i robåde.

5. Assens Roklub vedligeholder de redningsveste som klubben stiller til rådighed.

6. Det er absolut tilladt, at bruge egen redningsvest. Vedligehold af egen redningsvest påhviler roeren selv.


Om kystnær roning, dagligt ro område mm.:

1. Ved kystnær roning forstås roning inden for 300 meter fra kysten.

a. Det skal dog tilstræbes at kystnær roning foregår inden for 100 meter fra kysten. Roning så langt som 300 meter fra kysten bør kun foregå for at komme uden om bundgarn og lignende.

2. Klubbens daglige ro område defineres som strækningen fra Å Strand Camping i syd, til Weddelsborg Hoved i nord.

a. Turen rundt om Baagø defineres også som en del af Assens Roklubs daglige ro område. Men da der er mere end 600 meter over (300 meter + 300 meter), er turen kun mulig for medlemmer der har aflagt svømmeprøve.

3. Langtursroning defineres som al roning uden for Assens Roklubs daglige ro område.

 

Om Styrmænds og Turlederes ansvar:

Det er til enhver tid styrmandens eller turlederens ansvar at overholde ”Tur efter evne” princippet.

Det vil sige at styrmand eller turleder inden turen bedømmer om den planlagte tur er forsvarlig i forhold til de fremmødte roere.

Som en del af denne bedømmelse skal indgå, om roerne kan svømme, og om de bærer redningsvest. Turen tilrettelægges herefter, så den overholder ovenstående regler.

 

Bestyrelsen i Assens Roklub

Den 24. februar 2013

Roning - en sport for livet...kom i gang

I Assens Roklub er det sociale samvær i højsædet, og vi har medlemmer lige fra 12 år til 90+. Tag på vandet i robåd sammen med andre, sculler  alene - eller i kajak i følgeskab med andre - der er mange muligheder for at komme på vandet.

Fra sommertiden starter til sommertiden slutter har vi sæson på vandet. Særlige reglementer for vinterroning åbner muligheder året rundt. ligesom vores motionsrum i Assens Søsportscenter er åbent for medlemmer året rundt.

Når du nu har prøvet at ro og slet ikke kan forstå, hvordan du har kunnet undvære det - så skal du jo meldes ind i klubben. Du finder indmeldelsesblanketten her.

Ved indmeldelsen skal du aflevere et bevis for at du kan svømme 300m som roer og 600m som kajakroer. Svømmebeviset må højst være 1 år gammelt. Hvis du ikke har et svømmebevis, kan du finde et her. Det kan du tage med i f.eks. Tommerup og Hårby svømmehaller, hvor livredderne gerne hjælper dig med at udfylde beviset, når du har svømmet.

Både indmeldelsesblanket og svømmebevis afleveres til vores kasserer, som så sørger for at du kommer på medlemslisten.

Svømmebeviset skal holdes vedlige årligt. Derfor lejer roklubben en svømmehal flere gange hver vinter, så alle medlemmer og familie har mulighed for at aflægge svømmeprøver og træne sikkerhed.

Kontingentsatser

Bemærk: Kontingentsatser og typer blev ændret ved generalforsamlingen i februar 2020. De gamle satser gælder til og med april kvartal 2020. Nye satser er gyldige fra opkrævningen i juli 2020.

Medlemsskab Årligt beløb
URO - 11- 25 år  750,00
Aktiv roer  1320,00
Tørroer  700,00
Passiv 265,00

 

Kontingentbetaling 3 gange årligt for URO og aktive medlemmer:

1.3, 1.7 og 1.10

2 gange årligt for tørroere 1.3 og 1.10, 1 gang årligt for passive medlemmer 1.3.

 

Om Assens Roklub.

I Assens Roklub er det sociale samvær i højsædet, og vi har medlemmer lige fra 12 år til 90+.

Vi har en meget aktive ungdomsafdeling - i daglig tale kaldet URO. Flere andre grupper er også aktive på vandet og i motionsrummet dagen og året igennem. F.eks. morgen- og formiddagsroerne, der typisk er lidt ældre, eller kajakroerne der efterhånden er blevet en væsentlig del af klubben. Vi har aktiviteter på mange tidspunkter i ugens løb - følg med i kalenderen.

Klubbens navn er Assens Roklub og den ligger som en del af Assens Søsportscenter.
Klubben blev startet den 14. juni 1917 som traditionel roklub. Men siden er kajakroning kommet ind som en del af aktiviteterne. Derfor er klubben i dag både organiseret under Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund.

Som medlemmer af Assens Roklub ejer vi alle i fællesskab vores bådmateriel. Det betyder at vi alle kan benytte vores robåde og kajakker. Det kræver blot lidt undervisning, så vi sikrer at benyttelse af grejet sker på betryggende vis.

Vi råder over turbåde, kaproningsmateriel, tur- og havkajakker. Og vi anskaffer ofte nyt grej, for at vores roere skal have moderne og tilfredsstillende udstyr når de er på vandet.

Vi er også fælles om vores andel af bygninger i Assens Søsportscenter. Det vil først og fremmest sige vores klublokale og vores bådhal. - Som vi selvfølgelig også er fælles om at rengøre og vedligeholde.

Ud over det benytter vi de fælles faciliterer i Assens Søsportscenter, som f.eks. motionsrum, bad, sauna og selskabslokale

Vi har aktiviteter året rundt. Men vores egentlige rosæson starter med standerhejsning den weekend sommertiden begynder, og slutter med standerstrygning når sommertid ophører. Nogle af os ror dog også om vinteren. Men der stiller vi ekstra krav til erfaring og grej samt kendskab til farerne ved at begive sig ud på/i det kolde vand.

Af andre aktiviteter kan nævnes fælles langture, besøg i andre klubber, motionshold, vinterbadning, vintergymnastik, medlemsaftener, fester osv.

 

Velkommen Gæsteroer.

Er du på tur rundt i det danske vand, og er du medlem af en klub organiseret under DFfR eller DKF?

Så er du velkommen til at overnatte i Assens Roklub. Anmeldte gæsteroere skrives så vidt muligt i kalenderen her på siden.

Vi er en del af Assens Søsportscenter. Adresse: Næsvej 28. Telefonnummer til bådehal og klublokale 6471 4098. Vi har wifi i bådhal, køjerum og klublokale.

Kontakt for gæsteroere: John Duus Hansen John eller

Bente Lund Christoffersen Bente

 luftfoto

(Assens Søsports Center er nummer 28 - roklubben ligger som del af Assens Søsports Center)

Vi har en super beliggenhed yderst på Assens Næs, og vores faciliteter omfatter hems med køjerum med otte faste køjer

Desuden et lille køkken med spiseplads og hyggerum med sofa og spisebord. I køkkenet er der komfur med ovn, kogegrej,køleskab, kaffemaskine, kogekedel og service til ca 10 personer.

I bådehallen er der et lille toilet og i Søsportscenteret selvfølgelig også toiletter, omklædning og badefaciliteter.

Gæster har ligeledes adgang til vores klublokale på 1.sal i Søsportscenteret. Gæstenøglen passer til fællesfaciliteter i Søsportscenteret samt til bådehal og klublokalet på 1.sal i fællesbygningen. Hvis vi har flere hold gæster er der mulighed for efter aftale at overnatte i klublokalet.

Udendørs er der mod vest et lille grønt areal direkte ned til Lillebælt, hvor man kan nyde solnedgangen og grille en pølse oven på dagens rotur. Bådene kan lægges op her, og der kan slås et par mindre telte op.

Mod øst er der udsigt til Assens hen over den aktive havn, hvor der er både marina, erhvervshavn og værft.
- Vi ligger dog fredeligt yderst på næsset.

Gode bademuligheder i Lillebælt lige ved klubben. Her ud over også gode indkøbsmuligheder tæt på havnen samt restauranter, fastfood og ishus tæt ved.

Prisen for alle disse herligheder er kun 25 DKK pr. person pr. nat.
Bådleje 30 DKK  pr.sæde pr. dag. Kajakker kan udlånes efter aftale. Udlån sker efter langtursregler for DFfR og DKF.

Forslag til ture med landgang og overnatning i vores område kan vi også hjælpe med.

Alternativt er der opslag med kontaktpersoner uden for klubben. Så du kan også blot ro ind til klubben og ringe til en kontaktperson. Så sørger vi for, at du får ly for natten.

Velkommen til Assens Roklubs hjemmeside.

Som medlem af Assens Roklub kan du ro i turbåd, kaproningsbåd eller havkajak

I Assens Roklub er det sociale samvær i højsædet, og vi har medlemmer lige fra 12 år til 90+. Vi har aktiviteter fra tidlig morgen til aften de fleste af ugens dage.

Assens Roklub råder over turbåde,  kajakker og kaproningsmateriel . Og vi anskaffer ofte nyt grej, for at vores roere skal have moderne og tilfredsstillende udstyr når de er på vandet. Ud over vores eget grej har vi også et motionsrum i fællesskab med de andre klubber i Assens Søsports Center.

 

 

Underkategorier

I denne kategori anbringes stof vedrørende vores klubblad